Licenciatura en Ciberseguridad
Resolución Ministerial Nº 25-APN-ME 2022

Abogacia
Resolución Ministerial Nº1561-15 con modificación RR326-18

• Contador Público
Resolución Ministerial Nº 303-18

Licenciatura en Recursos Humanos
Resolución Ministerial Nº 2018-1514-APN-ME